Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet, erre tekintettel egyszerűsített beszámolót készít a tárgyévről, mely egyszerűsített mérlegből és eredménylevezetésből áll, valamint része a közhasznúsági melléklet.

A beszámolókat a kuratórium fogadja el, és a tárgyévet követő év május 31-ig a jogszabályokban előírtak szerint az alapítvány közzéteszi, illetve letétbe helyezi. A számviteli politika előírásai szerint e kötelezettségek teljesítése mellett az alapítvány saját honlapján is nyilvánosságra hozza. A saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell.

Az alapítvány egyszerűsített beszámolói az alábbi linkeken érhetők el:

2022. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2015. évi beszámoló