Az alapítvány alapító okiratának III.3. pontja szerint az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat a kuratórium döntése alapján kérelemre, vagy pályázat útján lehet igénybe venni.


PÁLYÁZATOK

Jelenleg nincs kiírt pályázata az alapítványnak.


TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A kuratórium 3/2016. (II.08.) határozata alapján azon szolgáltatások, melyeket támogatási kérelem benyújtása útján lehet igénybe venni:

  • a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség sokoldalú missziójának anyagi támogatása;
  • a nagykátai, tápióbicskei és tápiószentmártoni református hitélet anyagi támogatása;
  • a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok működtetésének, fenntartásának, karbantartásának, felújításának, technikai és más eszközökkel való felszerelésének anyagi támogatása.

Kérelem benyújtására a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség jogosult.

A jogosult kérelmében pénzügyi támogatást, vagy eszköztámogatást igényelhet.

A kérelem írásban, papír alapon, egy eredeti példányban nyújtandó be az alapítvány kuratóriumához.

A kérelemben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:

  • a támogatás tervezett felhasználásának részletes leírása, indokolása;
  • a program, beruházás, fejlesztés, beszerzés stb. részletes költségvetése;
  • az igényelt támogatás összege, vagy az igényelt eszköz meghatározása;
  • adott esetben a rendelkezésre álló saját forrás összege;
  • a program, beruházás, fejlesztés, beszerzés stb. időbeli ütemezése;
  • egyéb, a kérelmet benyújtó megítélése szerint fontos és releváns információk.

Saját forrás megléte nem feltétele a kérelem benyújtásának. Pénzügyi támogatás esetén a támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.

A hiányos kérelem kiegészítésére a kuratórium hiánypótlást rendelhet el, illetve további információkat kérhet. 

A kérelmet a kuratórium a soron következő ülésén bírálja el.